http://soundrepublike.com/wp-content/uploads/2013/06/slider-main1.jpg
  • I Could be the One [Pavel X. Rakusan Bootleg] - Avicii vs Nicky Romero

Recent releases.

Taste out new sounds!

http://soundrepublike.com/wp-content/uploads/2013/06/about-new.jpg

Sound Republike! Records is an young independent label based in the heart of Europe, at the crossroads of individuality and originality of music from all around the world. What defines Prague Sound Republic!, Is an “open mind” as to the dominant genres of the international EDM scene, as well as less mainstream genres or even genres on their birth.

Impact on our quality selection has primarily original “Sound” and creative approach of the authors, which opens the way into the music world, where borders do not exist. Our strength is the years of experience working with international EDM producers and help with the formation of their unique styles to be successfull in the huge competition in world music industry.

Sound Republike! Records is connected with partner labels from all around the world. At the moment of the track release starts uncompromising carousel of listenings and criticism from those who thas is our “Sound” intended, ie. electronic dance music lovers.

Want to send your demo? Sent us your best on demo@soundrepublike.com!

Sound Republike! Records je mladý nezávislý label založen v srdci Evropy, na křižovatce individuality a originality hudby celého světa. To co definuje pražský Sound Republike!, je „otevřená mysl“ jak vůči žánrům dominujícím na mezinárodní hudební scéně, tak i méně mainstreamových či dokonce nově vznikajících.

Vliv na naši selekci má primárně kvalitní originální „Sound“ a tvůrčí přístup autorů, kterým otevíráme cestu do světa hudby, kde hranice neexistují. Naší předností je dlouholetá zkušenost práce s mezinárodními producenty a pomoc s utvořením jejich unikátních stylů, které úspěšně obstojí v obrovské konkurenci hudebního průmyslu.

Sound Republike! Records je propojen s partnerskými labely ze zahraničí. V okamžiku vydání tracku startuje nekompromisní kolotoč poslechů a kritiky ze strany těch, kterým je náš „Sound“ určen, tzn. milovníkům elektronické taneční hudby.

Chceš nám poslat demo? Pošli nám svůj nejlepší track na demo@soundrepublike.com!

Latest news.

 

Twitter feed.

Checkout new
podcasts.

http://soundrepublike.com/wp-content/themes/eprom_1_1_0/assets/01-box-image-420x200.jpg
http://soundrepublike.com/wp-content/themes/eprom_1_1_0/assets/02-box-image-420x200.jpg